Adventinis renginys „Atverkime gėriui širdis“

2018 m. gruodžio 4 d. rytą Viktoro Kuprevičiaus progimnazijoje vyko adventinis renginys „Atverkime gėriui širdis“, kuriame dalyvavo Gerojo Ganytojo parapijos klebonas kun. Kęstutis Grabauskas. Jis palaimino mokyklos bendruomenę, palinkėjo jai bendrystės su Dievu ir žmonėmis džiaugsmo ir pašventino adventinį vainiką bei žvakes. 1 – 6 klasių mokiniai dainavo lietuvių adventinę dainą „Leliumai, ant aukšto kalno“ (mokytojos Giedrė Kurienė ir Berta Kasputytė), septintokai šoko liaudišką šokį „Jievaro tiltas“ (mokytoja Vilija Šilkūnienė), o 3b klasės mokiniai deklamavo eiles apie adventą (mokytoja Ieva Raugaitė).

Antrojo aukšto fojė, prisimenant šv. Kalėdų laukimo prasmę, dega advento žvakės.

Meno vadovė Giedrė Kurienė