Aštuntokų išlydėtuvės „Ate, ate, aštuntokai“

Birželio 13 dieną mūsų mokyklos septintokai surengė aštuntokų išlydėtuves „Ate, ate, aštuntokai“. Pradžioje į 4 grupes susodinti aštuntokai turėjo atsakyti į 7 klausimus, kiekvienas klausimas buvo vis iš kitos klasės. Atsakymus vertino 7 „magistrai“. Pirmos klasės klausimas buvo toks: „Sudėliokite žodį AŠTUNTOKAI abėcėlės tvarka“. Antros klasės užduotis – nupiešti 30 daiktų, kuriuose būtų apskritimų. Trečios – parašyti epitetus, prasidedančius žodžio AŠTUNTOKAI raidėms ir t.t. Labiausiai septintokams rūpėjo atsakymas į septintą klausimą: „Parašykite, kokius žinote nusirašinėjimo būdus“. Aštunta užduotis – orientacinis žaidimas. Mokiniai turėjo rasti mokyklos raktą, kurį garbingai įteikė renginio vedėjams Tomui, Godai ir Akvilei, drauge ir visiems septintokams. Septintokai, perėmę mokyklos vairą į savo rankas, labai džiaugėsi.

Po to buvo rodomos skaidrės su aštuntokų nuotraukomis bei jumoristiniais užrašais ir septintokų komisija visiems aštuntokams įteikė diplomus. Pabaigoje visi kartu nusifotografavome.

Renginyje dalyvavo mokyklos Direktorė, klasių auklėtojai ir svečiai.

7b klasės auklėtoja D. Adamonienė