Progimnazijos kontaktai komunikacijai

Klausimų sritis Pareigos, vardas, pavardė Telefono Nr., el. paštas
Dokumentų priėmimas, dokumentų valdymo sistema Raštvedė Vilma Čepkauskienė 860338658
rastine@kupreviciausprogimnazija.lt
Personalo darbo organizavimo dokumentai Administratorė Irena Šimkonienė 860338704
buhalterija@kuprevicius.kaunas.lm.lt
Progimnazijos veikla, formalusis ugdymas (pradinis), neformalusis švietimas, nuotolinio mokymo(si) organizavimas Direktorės pavaduotoja ugdymui Sonata Alijošienė 868618460
sonata.alijosiene@gmail.com
Formalusis ugdymas (pagrindinis ugdymas), nuotolinio mokymo(si) organizavimas, mokinių priėmimas Direktorės pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkienė 861531966
jbutkien@gmail.com
Ūkio tvarkymas ir priežiūra Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams Arūnas Urbonavičius 868422806
arunas.urbonavicius@kupreviciausprogimnazija.lt
Konsultavimas informacinių technologijų klausimais Informacinių technologijų sistemų administratorius Zenonas Šleinius 867208019
zenonas.sleinius@kupreviciausprogimnazija.lt
Psichologinė pagalba Psichologė Aldona Augustinienė 868626234
aldona.augustiniene@ktu.lt
Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių konsultavimas Specialioji pedagogė Dalia Vaškevičienė 863440693
dalia.vaskeviciene@kupreviciausprogimnazija.lt
Kalbos sutrikimų turinčių mokinių konsultavimas Logopedė Aldona Rupainienė 864112880
aldona.rupainiene@kupreviciausprogimnazija.lt
Socialinė pagalba Socialinė pedagogė Eugenija Pocienė 860338691
pociene.e@gmail.com
Mokinių sveikatos stiprinimas Sveikatos priežiūros specialistė Valerija Šarkinienė 867000742
valerija.sarkiniene@kupreviciausprogimnazija.lt
Budėtojai Danė Pranulienė, Rimantas Keliauskas 860338653