V. Kuprevičiaus progimnazijos jaunieji šauliai minėjo Gedulo ir vilties dieną

Negrįžo. Grįžo. Likimas nežinomas… Niekino. Gniuždė. Tyčiojosi. Sulaužė gyvenimus. Žudė.

Gedulo ir vilties dieną, birželio 14-ąją, Vytauto Didžiojo 2-osios rinktinės šauliai ir Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos jaunieji šauliai pagerbė tremtinius bei politinius kalinius stovėdami garbės sargyboje Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje ir skaitydami ištremtųjų vardus.

Jaunųjų šaulių būrelio vadovė Rita Kybartienė