Moksleiviai davė jaunojo šaulio iškilmingą pasižadėjimą

Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės gretas papildė gražus būrelis jaunimo. Gegužės 6 d. rinktinės štabe Kaune, laikydamiesi karantino reikalavimų jaunojo šaulio iškilmingą pasižadėjimą davė trylika moksleivių. Jie prisijungs prie Domeikavos, Vilkijos, Ariogalos ir Kauno Viktoro Kuprevičiaus / Dainavos progimnazijos jaunųjų šaulių būrių. Pasižadėjimus priėmė ir naujuosius Šaulių sąjungos narius pasveikino Vytauto didžiojo šaulių 2-osios rinktinės vado pavaduotojas ats. kpt. Valdas Pempė ir neformalaus ugdymo mokytojas ats. kpt. Aidas Žydelis. Linkime jauniesiems šauliams įdomių ir prasmingų veiklų Tėvynės labui!

Būrelio vadovės Ritos Kybartienės nuotraukos.