MOKYKLOS BENDRUOMENĖS DĖMESIUI!

2020 M. SPALIO 26 – 30 D. – MOKINIŲ RUDENS ATOSTOGOS.

Lietuvoje sparčiai daugėja COVID – 19 susirgimų (koronaviruso infekcijos), Kaunas patenka į Raudonąją zoną, todėl prašoma visos bendruomenės imtis ypatingų atsargumo priemonių tiek atostogų metu, tiek pirmąją savaitę po atostogų.

Vadovaujantis 2020 m. spalio 30 d. Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-3481 2020 m. lapkričio 3 – 11 dienomis Viktoro Kuprevičiaus progimnazijoje visoms klasėms ugdymas vyks nuotoliniu būdu.

Prašau tiek mokytojus, tiek mokinius per atostogų savaitę pasirengti nuotoliniam mokymui(si).

Direktorė Irena Švėgždienė